GenAgro, a.s. Říčany u Brna
Nacházíte se: Účetní závěrka

Účetní závěrky

Rok 2019

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019

Tyto dokumenty jsou ve formatu PDF, aby nemohlo dojit k jejich neoprávněné editaci. Pokud nemáte nainstalovaný program Acrobat Reader, kterým lze tento formát prohlížet, stáhněte si jeho aktualní verzi na adrese: http://www.adobe.cz
    tel. +420 546 427 316 -  info@genagro.cz | © 2010 Tvorba webu